Main Index: Afrikaans

 

Genesis 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

22:1 N hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom ges: Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!

22:2 Toe s Hy: Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Mora en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys.

22:3 Daarop het Abraham die mre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem; en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het.

22:4 Op die derde dag toe slaan Abraham sy o op en sien die plek van ver af.

22:5 En Abraham s aan sy dienaars: Bly julle hier met die esel; ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom.

22:6 En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop.

22:7 Toe spreek Isak met sy vader Abraham en s: My vader! En hy antwoord: Hier is ek, my seun! En hy s: Hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer?

22:8 En Abraham antwoord: God sal vir Homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop.

22:9 Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggel; daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo-op die hout gesit.

22:10 Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag.

22:11 Maar die Engel van die HERE het na hom van die hemel af geroep en ges: Abraham, Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!

22:12 En Hy s: Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie; want nou weet Ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van My nie teruggehou het nie.

22:13 En toe Abraham sy o opslaan, sien hy meteens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer.

22:14 En Abraham het di plek genoem: Die HERE sal voorsien! Sodat vandag nog ges word: Op die berg van die HERE sal dit voorsien word.

22:15 Toe roep die Engel van die HERE vir die tweede keer na Abraham van die hemel af

22:16 en s: Ek sweer by Myself, spreek die HERE, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie,

22:17 dat Ek jou ryklik sal sen en jou nageslag grootliks sal vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is; en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem.

22:18 En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde gesen word, omdat jy na my stem geluister het.

22:19 En Abraham het na sy dienaars teruggekeer; en hulle het klaargemaak en saam na Bersba gegaan. En Abraham het in Bersba bly woon.

22:20 N hierdie dinge het hulle aan Abraham berig gebring en ges: Kyk, Milka het ook vir jou broer Nahor seuns gebaar:

22:21 Us, sy eersgeborene, en Bus, sy broer, en Kmuel, die vader van Aram,

22:22 ook Kesed en Haso en Pildas en Jidlaf en Btuel.

22:23 (En Btuel was die vader van Rebekka.) Hierdie agt het Milka vir Nahor, die broer van Abraham, gebaar.

22:24 En sy byvrou met die naam van Rema, sy het ook Tebag en Gaham en Tahas en Mga gebaar.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase