Main Index: Afrikaans

 

Genesis 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

26:1 En daar was hongersnood in die land, buiten die eerste hongersnood wat in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Isak getrek na Abimťleg, die koning van die Filistyne, na Gerar.

26:2 En die HERE het aan hom verskyn en gesÍ: Moenie aftrek na Egipte nie; woon in die land wat Ek jou sal aanwys.

26:3 Vertoef as vreemdeling in hierdie land, en Ek sal met jou wees en jou seŽn; want aan jou en jou nageslag sal Ek al hierdie lande gee: Ek sal die eed bevestig wat Ek vir jou vader Abraham gesweer het.

26:4 En Ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseŽn word;

26:5 omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het.

26:6 So het Isak dan in Gerar gebly.

26:7 En toe die manne van die plek hom na sy vrou vra, antwoord hy: Sy is my suster. Want hy was bang om te sÍ: My vrou--anders sal die manne van die plek, so het hy gedink, my miskien doodmaak ter wille van Rebekka; want sy was mooi van aansien.

26:8 En toe hy al 'n lang tyd daar was, kyk Abimťleg, die koning van die Filistyne, deur die venster uit en sien hoe Isak speel met Rebekka, sy vrou.

26:9 En Abimťleg het Isak geroep en gesÍ: Kyk, sy is dan tog jou vrou! Hoe kon jy dan verklaar: Sy is my suster? En Isak antwoord hom: Ja, ek het gedink ek kan miskien om haar ontwil my lewe verloor!

26:10 En Abimťleg sÍ: Wat het jy ons nou aangedoen? Hoe maklik kon een van die mense met jou vrou gemeenskap gehad en jy 'n skuld oor ons gebring het!

26:11 Daarop gee Abimťleg bevel aan die hele volk en sÍ: Wie hierdie man of sy vrou aanraak, sal sekerlik gedood word.

26:12 Isak het toe in diť land gesaai en daardie jaar honderdvoudig gewen, want die HERE het hom geseŽn.

26:13 En die man het groot geword en altyddeur groter geword totdat hy baie groot was:

26:14 hy het troppe kleinvee en beeste gehad en baie bediendes, sodat die Filistyne hom beny het.

26:15 En al die putte wat die dienaars van sy vader in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, diť het die Filistyne toegestop en met grond opgevul.

26:16 Toe sÍ Abimťleg vir Isak: Trek weg van ons, want jy het vir ons veels te magtig geword.

26:17 Daarop het Isak vandaar weggetrek en laer opgeslaan in die dal by Gerar en daar bly woon.

26:18 En Isak het die putte weer oopgegrawe wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, en wat die Filistyne nŠ die dood van Abraham toegestop het, en dit genoem na die name wat sy vader daaraan gegee het.

26:19 En terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle daar 'n put met lewendige water.

26:20 En die herders van Gerar het getwis met die herders van Isak en gesÍ: Dit is ůns water. Daarom het hy die put Esek genoem, omdat hulle met hom onenigheid gehad het.

26:21 Daarop grawe hulle 'n ander put, en daaroor het hulle ook getwis. Daarom het hy dit Sitna genoem.

26:22 Toe het hy vandaar versit en 'n ander put gegrawe, en daaroor is nie getwis nie. Daarom het hy dit Rťhobot genoem en gesÍ: Ja, nou het die HERE vir ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees in die land.

26:23 Daarna het hy vandaar opgetrek na Bersťba.

26:24 En die HERE het aan hom in dieselfde nag verskyn en gesÍ: Ek is die God van Abraham, jou vader. Moenie bang wees nie, want Ek is met jou; en Ek sal jou seŽn en jou nageslag vermeerder ter wille van Abraham, my kneg.

26:25 Toe bou hy daar 'n altaar, en hy het die Naam van die HERE aangeroep en daar sy tent opgeslaan; en die dienaars van Isak het daar 'n put gegrawe.

26:26 Daarop kom Abimťleg na hom van Gerar af, saam met Ahussat, sy vriend, en Pigol, sy leŽrowerste.

26:27 En Isak het hulle gevra: Waarom het julle na my gekom terwyl julle my haat en my van julle af weggestuur het?

26:28 Toe antwoord hulle: Ons het duidelik gesien dat die HERE met jou is. Daarom het ons gedink: Laat daar tog 'n eed tussen ons wees, tussen ons en jou; en laat ons 'n verbond met jou sluit:

26:29 jy moet ons geen kwaad doen nie, net soos ons jou nie aangeraak en aan jou niks as goed gedoen het nie en jou in vrede weggestuur het. Jy is nou eenmaal die geseŽnde van die HERE.

26:30 Toe berei hy vir hulle 'n maaltyd, en hulle het geŽet en gedrink.

26:31 En hulle is die mŰre vroeg op en het vir mekaar 'n eed gesweer. Daarop het Isak hulle laat gaan, en hulle het in vrede van hom af weggetrek.

26:32 Dieselfde dag kom toe die dienaars van Isak en vertel hom van die put wat hulle gegrawe het, en sÍ vir hom: Ons het water gekry.

26:33 En hy het dit Seba genoem. Daarom is die naam van die stad Bersťba tot vandag toe.

26:34 Toe Esau veertig jaar oud was, het hy Judit, die dogter van BeŽri, die Hetiet, vir hom as vrou geneem, en Basmat, die dogter van Elon, die Hetiet.

26:35 En hulle was vir Isak en Rebekka 'n bitter verdriet.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase