Main Index: Afrikaans

 

Genesis 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

27:1 Toe Isak oud geword het en sy oŽ swak was, sodat hy nie kon sien nie, het hy sy oudste seun Esau geroep en vir hom gesÍ: My seun! En hy het hom geantwoord: Hier is ek!

27:2 Toe sÍ hy: Kyk tog, ek het oud geword, ek weet die dag van my dood nie.

27:3 Neem dan nou tog jou wapens, jou pylkoker en jou boog, en gaan uit in die veld en jag vir my 'n stuk wild

27:4 en maak vir my lekker ete klaar soos ek dit graag wil hÍ; en bring dit vir my om te eet; sodat my siel jou kan seŽn voordat ek sterwe.

27:5 En Rebekka het geluister terwyl Isak met sy seun Esau spreek. En Esau het in die veld gegaan om 'n stuk wild te jag en dit te bring.

27:6 Toe het Rebekka met haar seun Jakob gespreek: Kyk, ek het jou vader met jou broer Esau hoor spreek en sÍ:

27:7 Bring vir my 'n stuk wild en maak vir my lekker ete, dat ek kan eet en jou kan seŽn voor die aangesig van die HERE voor my dood.

27:8 My seun, luister dan nou na my, na wat ek jou beveel.

27:9 Loop nou na die kleinvee en gaan haal vir my daar twee mooi bokkies, dat ek jou vader daarvan 'n lekker ete kan maak soos hy dit graag wil hÍ.

27:10 Dan moet jy dit na jou vader bring, dat hy kan eet; sodat hy jou kan seŽn voor sy dood.

27:11 Toe sÍ Jakob vir sy moeder Rebekka: Kyk, my broer Esau is 'n harige man en ek is 'n gladde man.

27:12 Miskien sal my vader my betas, en ek sal in sy oŽ wees soos 'n spotter; so sou ek dan 'n vloek oor my bring en nie 'n seŽn nie.

27:13 Maar sy moeder antwoord hom: Laat jou vloek op my wees, my seun! Luister net na my en gaan haal dit vir my.

27:14 Toe het hy dit gaan haal en na sy moeder gebring. En sy moeder het daarvan 'n lekker ete gemaak soos sy vader dit graag wou hÍ.

27:15 Ook neem Rebekka die beste klere van Esau, haar oudste seun, wat by haar in die huis was, en sy trek dit vir Jakob, haar jongste seun, aan;

27:16 en die velle van die bokkies trek sy oor sy hande en oor die gladdigheid van sy nek,

27:17 en sy gee die lekker ete en die brood wat sy gemaak het, in die hand van Jakob, haar seun.

27:18 Toe kom hy by sy vader en sÍ: My vader! En hy antwoord: Hier is ek! Wie is jy, my seun?

27:19 En Jakob sÍ aan sy vader: Ek is Esau, u eersgeborene. Ek het gedoen soos u my beveel het. Rig u tog op, sit en eet van my wildsvleis, dat u siel my kan seŽn.

27:20 Daarop het Isak aan sy seun gesÍ: Hoe het jy dit so gou gekry, my seun? En hy antwoord: Omdat die Here u God dit my laat teŽkom het.

27:21 En Isak sÍ vir Jakob: Kom tog nader, dat ek jou kan betas, my seun, of jy waarlik my seun Esau is of nie.

27:22 En Jakob het nader gekom na sy vader Isak, en hy het hom betas en gesÍ: Die stem is Jakob se stem, maar die hande is Esau se hande.

27:23 Maar hy het hom nie geŽien nie, omdat sy hande harig was soos sy broer Esau se hande; en hy het hom geseŽn.

27:24 Hy het naamlik gevra: Is jy waarlik my seun Esau? En hy het geantwoord: Ja.

27:25 Toe sÍ hy: Bring dit vir my nader, dat ek van die wildsvleis van my seun kan eet, sodat my siel jou kan seŽn. En hy het dit vir hom nader gebring, en hy het geŽet. Hy het vir hom ook wyn gebring, en hy het gedrink.

27:26 Daarop sÍ sy vader Isak vir hom: Kom tog nader en soen my, my seun!

27:27 En hy het nader gekom en hom gesoen. Toe ruik hy die geur van sy klere, en hy seŽn hom en sÍ: Kyk, die geur van my seun is soos die geur van die veld wat die HERE geseŽn het.

27:28 En mag God jou gee van die dou van die hemel en van die vet grond van die aarde en oorvloed van koring en mos.

27:29 Volke sal jou dien, en nasies voor jou neerbuig. Wees 'n heerser oor jou broers, en die seuns van jou moeder moet hulle voor jou neerbuig. Vervloek is hulle wat jou vloek, en geseŽnd hulle wat jou seŽn.

27:30 Maar toe Isak Jakob klaar geseŽn het en Jakob nog skaars van sy vader Isak af weggegaan het, kom sy broer Esau van die jag af,

27:31 en hy maak ook 'n lekker ete en bring dit na sy vader en sÍ aan sy vader: Laat my vader hom oprig en eet van die wildsvleis van sy seun, sodat u siel my kan seŽn.

27:32 En sy vader Isak vra hom: Wie is jy? En hy antwoord: Ek is u seun Esau, u eersgeborene.

27:33 Toe skrik Isak geweldig en sÍ: Wie is dit dan wat wild gejag en vir my gebring het? En ek het van alles geŽet voordat jy gekom het, en hom geseŽn--ook sal hy geseŽnd bly!

27:34 Toe Esau die woorde van sy vader hoor, skreeu hy met 'n baie groot en bitter geroep, en hy sÍ vir sy vader: SeŽn my ook, my vader!

27:35 En hy antwoord: Jou broer het gekom met bedrog en jou seŽn weggeneem.

27:36 Daarop sÍ hy: Sou hulle hom Jakob noem, omdat hy my nou twee keer onderkruip het? My eersgeboortereg het hy geneem, en daar het hy nou my seŽn geneem! Verder vra hy: Het u vir my geen seŽn oorgehou nie?

27:37 Toe antwoord Isak en sÍ vir Esau: Kyk, ek het hom as heerser oor jou gestel en aan hom al sy broers as dienaars gegee; en ek het hom met koring en mos versorg. Wat kan ek dan nou vir jůu doen, my seun?

27:38 Daarop het Esau aan sy vader gevra: Het u net een seŽn, my vader? SeŽn my ook, my vader! En Esau het sy stem verhef en geween.

27:39 Toe antwoord sy vader Isak en sÍ vir hom: Kyk, ver van die vet grond van die aarde sal jou woonplek wees, en ver van die dou van die hemel daarbo.

27:40 En van jou swaard sal jy lewe, en jou broer sal jy dien. Maar as jy jou kragte inspan, sal jy sy juk van jou nek afruk.

27:41 En Esau was Jakob vyandig gesind vanweŽ die seŽn waarmee sy vader hom geseŽn het, en Esau het in sy hart gedink: Die dae van die rou oor my vader is naby; dan sal ek my broer Jakob doodmaak.

27:42 Maar toe hulle aan Rebekka die woorde van Esau, haar oudste seun, vertel, stuur sy en laat Jakob, haar jongste seun, roep en sÍ vir hom: Kyk, jou broer Esau sal hom op jou wreek deur jou dood te maak.

27:43 My seun, luister dan nou na my: maak jou klaar, vlug tog na Haran, na my broer Laban,

27:44 en bly 'n rukkie by hom tot die woede van jou broer bedaar,

27:45 tot die toorn van jou broer teen jou bedaar en hy vergeet het wat jy hom aangedoen het. Dan sal ek stuur en jou daar laat haal. Waarom moet ek julle altwee op een dag verloor?

27:46 Verder sÍ Rebekka vir Isak: Ek is moeg vir my lewe vanweŽ die dogters van Het. As Jakob 'n vrou neem uit die dogters van Het, soos hķlle is, uit die dogters van die land--waarvoor lewe ek dan?

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase