Main Index: Afrikaans

 

Exodus 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

17:1 Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel, volgens die bevel van die HERE, van plek tot plek uit die woestyn Sin getrek en laer opgeslaan in RŠfidim. En daar was geen water vir die volk om te drink nie.

17:2 Toe twis die volk met Moses en sÍ: Gee julle vir ons water om te drink. Maar Moses antwoord hulle: Wat twis julle met my? Waarom versoek julle die HERE?

17:3 Maar die volk het daar gesmag na water, en die volk het teen Moses gemurmureer en gesÍ: Waarom het u ons dan uit Egipte laat optrek om my en my kinders en my vee van dors te laat omkom?

17:4 Toe het Moses die HERE aangeroep en gesÍ: Wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel maar min of hulle stenig my.

17:5 En die HERE het Moses geantwoord: Trek voor die volk uit, en neem van die oudstes van Israel met jou saam; en neem jou staf waarmee jy die Nyl geslaan het, in jou hand en gaan weg.

17:6 Kyk, Ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan; dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uit kom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oŽ van die oudstes van Israel

17:7 en die plek Massa en Mťriba genoem vanweŽ die twis van die kinders van Israel en omdat hulle die HERE versoek het deur te sÍ: Is die HERE in ons midde of nie?

17:8 Daarop het Amalek gekom om teen Israel by RŠfidim te veg.

17:9 En Moses het aan Josua gesÍ: Kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. MŰre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand.

17:10 En Josua het gedoen soos Moses aan hom gesÍ het, om te veg teen Amalek. Maar Moses, Ašron en Hur het op die top van die heuwel geklim.

17:11 En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste; maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste.

17:12 Maar die hande van Moses het swaar geword; daarom het hulle 'n klip geneem en dit onder hom neergelÍ, dat hy daarop kon sit. En Ašron en Hur het sy hande ondersteun, die een duskant en die ander anderkant. So het sy hande dan vas gebly tot sononder.

17:13 En Josua het Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard 'n neerlaag toegebring.

17:14 Toe sÍ die HERE vir Moses: Skrywe dit as 'n aandenking in 'n boek en prent dit Josua in, dat Ek die gedagtenis van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg.

17:15 En Moses het 'n altaar gebou en dit genoem: Die HERE is my banier.

17:16 En hy het gesÍ: Waarlik, die hand op die troon van die HERE! Oorlog het die HERE teen Amalek van geslag tot geslag.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase