Main Index: Afrikaans

 

Exodus 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

19:1 In die derde maand nŠ die uittog van die kinders van Israel uit Egipteland, op dieselfde dag, het hulle in die woestyn Sinai gekom--

19:2 hulle het van RŠfidim af opgebreek en in die woestyn Sinai gekom en in die woestyn laer opgeslaan. En Israel het daar teenoor die berg laer opgeslaan.

19:3 Maar Moses het opgeklim na God toe, en die HERE het hom van die berg af toegeroep en gesÍ: So moet jy aan die huis van Jakob sÍ en aan die kinders van Israel verkondig:

19:4 Julle het self gesien wat Ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat Ek julle op arendsvlerke gedra en julle na My toe gebring het.

19:5 As julle dan nou terdeŽ na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne.

19:6 En jķlle sal vir My 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel.

19:7 En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep en hulle al hierdie woorde voorgehou wat die HERE hom beveel het.

19:8 Toe antwoord die hele volk eenparig en sÍ: Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woorde van die volk aan die HERE oorgebring.

19:9 En die HERE het met Moses gespreek: Kyk, Ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as Ek met jou spreek, en hulle ook vir altyd aan jůu kan glo. Want Moses het die woorde van die volk aan die HERE meegedeel.

19:10 Verder het die HERE aan Moses gesÍ: Gaan na die volk en heilig hulle vandag en mŰre, en laat hulle hul klere was

19:11 en hulle gereed hou teen die derde dag. Want op die derde dag sal die HERE voor die oŽ van die hele volk op die berg Sinai afdaal.

19:12 Ook moet jy vir die volk 'n grens rondom aanwys en sÍ: Pas op dat julle nie op die berg klim of sy voet aanraak nie. Elkeen wat die berg aanraak, moet sekerlik gedood word.

19:13 Geen hand mag hom aanraak nie; maar hy moet sekerlik gestenig of sekerlik met 'n pyl geskiet word; of dit 'n dier of 'n mens is--hy mag nie lewe nie. As die ramshoring lang geluide blaas, mag hulle op die berg klim.

19:14 Toe het Moses van die berg af na die volk gegaan en die volk geheilig, en hulle het hul klere gewas.

19:15 En hy het aan die volk gesÍ: Hou julle klaar teen die derde dag; moenie naby die vrou kom nie.

19:16 En op die derde dag toe dit mŰre word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg en die geluid van 'n baie sterk basuin, sodat die hele volk wat in die laer was, gebeef het.

19:17 Daarop het Moses die volk uit die laer gelei om God te ontmoet, en hulle het gaan staan by die voet van die berg.

19:18 En die hele berg Sinai het gerook, omdat die HERE in 'n vuur daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe.

19:19 Toe die geluid van die basuin sterker en sterker word, het Moses gespreek, en God het hom telkens hardop geantwoord.

19:20 Terwyl die HERE op die berg Sinai neerdaal, op die top van die berg, het die HERE Moses na die top van die berg geroep, en Moses het opgeklim.

19:21 En die HERE het vir Moses gesÍ: Klim af, waarsku die volk, dat hulle nie na die HERE toe deurbreek om te sien en baie van hulle dan val nie.

19:22 En ook die priesters wat naby die HERE kom, moet hulleself heilig, sodat die HERE nie teen hulle losbreek nie.

19:23 Toe het Moses die HERE geantwoord: Die volk kan nie op die berg Sinai klim nie, want U het ons self gewaarsku en gesÍ: Baken die berg af en heilig dit.

19:24 Daarop sÍ die HERE vir hom: Gaan heen, klim af. Dan moet jy, en Ašron saam met jou, opklim; maar die priesters en die volk mag nie deurbreek om na die HERE toe op te klim nie, sodat Hy nie teen hulle losbreek nie.

19:25 En Moses het na die volk toe afgeklim en hulle dit aangesÍ.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase