Main Index: Afrikaans

 

1 Samuel 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

29:1 En die Filistyne het hulle hele ler by Afek versamel, terwyl Israel laer opgeslaan het by die fontein wat by Jsrel is.

29:2 Toe die vorste van die Filistyne by honderde en by duisende verbytrek, maar Dawid en sy manne in die agterhoede met Agis saam verbytrek,

29:3 vra die owerstes van die Filistyne: Wat soek hierdie Hebrers? En Agis s aan die owerstes van die Filistyne: Dit is mos Dawid, die onderdaan van Saul, die koning van Israel, wat nou al dae of al jare by my is, sonder dat ek iets in hom gevind het van die dag af dat hy oorgeloop het, tot vandag toe.

29:4 Maar die owerstes van die Filistyne het baie kwaad vir hom geword, en die owerstes van die Filistyne het aan hom ges: Stuur die man terug, dat hy kan teruggaan na die plek wat u hom aangewys het, en laat hom nie met ons saam in die geveg aftrek, dat hy nie vir ons in die geveg 'n testander word nie. Want waarmee kan hierdie man hom aangenaam maak by sy heer? Is dit nie met die hoofde van hierdie manne nie?

29:5 Is dit nie di Dawid nie, van wie hulle in die koordanse gesing en ges het: Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy tien duisende?

29:6 Agis het Dawid toe geroep en aan hom ges: So waar as die HERE leef, sekerlik, jy is opreg, en jou uitgang en jou ingang in die ler met my saam is goed in my o; want ek het geen kwaad in jou gevind van die dag af dat jy na my gekom het tot vandag toe nie. Maar in die o van die vorste is jy nie goed nie.

29:7 Draai dan nou om en gaan in vrede, en doen niks wat verkeerd is in die o van die vorste van die Filistyne nie.

29:8 Hierop s Dawid vir Agis: Maar wat het ek gedoen? Of wat het u in u dienaar gevind van die dag af dat ek voor u gewees het tot vandag toe, dat ek nie mag gaan veg teen die vyande van my heer die koning nie?

29:9 Maar Agis het Dawid geantwoord en ges: Ek weet dat jy goed is in my o soos 'n engel van God, maar die owerstes van die Filistyne s: Hy mag nie met ons saam optrek in die geveg nie.

29:10 Maak jou dan nou mre vroeg klaar met die dienaars van jou heer wat met jou saamgekom het. Julle moet dus mre vroeg klaarmaak, en as dit vir julle lig word, trek dan weg.

29:11 En Dawid het vroeg klaargemaak, hy en sy manne, om in die mre heen te gaan, om terug te trek na die land van die Filistyne; maar die Filistyne het opgetrek na Jsrel.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase