Main Index: Afrikaans

 

2 Samuel 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

16:1 Nadat Dawid van die top af 'n entjie verder getrek het, kom Siba, die dienaar van Mefibset, meteens hom tegemoet met 'n paar opgesaalde esels en op hulle twee honderd brode en honderd rosynekoeke en honderd somervrugte en 'n sak wyn.

16:2 En die koning het Siba gevra: Wat wil jy hiermee maak? En Siba s: Die esels is vir die huis van die koning om op te ry, en die brood en die somervrugte vir die dienaars om te eet, en die wyn vir die vermoeides in die woestyn om te drink.

16:3 En die koning vra: Maar waar is die seun van jou heer? En Siba s vir die koning: Kyk, hy het daar in Jerusalem gebly, want hy dink: Vandag sal die huis van Israel my vader se koningskap aan my teruggee.

16:4 Daarop s die koning vir Siba: Kyk, alles wat aan Mefibset behoort, is joue. En Siba s: Ek buig my neer! Mag ek genade vind in u o, my heer die koning!

16:5 En toe koning Dawid tot by Bahrim gekom het, kom daarvandaan juis 'n man te voorskyn uit die geslag van die huis van Saul met die naam van Sme, die seun van Gera; hy het uitgekom en gedurigdeur gevloek

16:6 en Dawid en al die dienaars van koning Dawid met klippe gegooi, alhoewel al die mense en al die helde aan sy regter-- en aan sy linkerkant was.

16:7 En dit het Sme ges terwyl hy vloek: Weg, weg, jou bloedvergieter en jou deugniet!

16:8 Die HERE het al die bloed van die huis van Saul, in wie se plek jy koning geword het, op jou laat neerkom; en die HERE het die koningskap in die hand van jou seun Absalom gegee, en hier is jy nou in jou ongeluk, omdat jy 'n bloedvergieter is.

16:9 Toe vra Absai, die seun van Serja, vir die koning: Waarom moet hierdie dooie hond my heer die koning vloek? Laat ek tog oorstap en sy kop afslaan!

16:10 Maar die koning s: Wat het ek met julle te doen, seuns van Serja? As hy vloek, en as die HERE aan hom ges het: Vloek Dawid! wie mag dan vra: Waarom maak jy so?

16:11 Verder het Dawid aan Absai en al sy dienaars ges: Kyk, my seun wat uit my liggaam voortgekom het, soek my lewe: hoeveel te meer dan nou die Benjaminiet? Laat hom staan, dat hy vloek, want die HERE het hom dit beveel.

16:12 Miskien sal die HERE my ellende aansien en sal die HERE my goed vergelde vir die vloek wat my vandag tref.

16:13 Dawid en sy manne het toe met die pad getrek, terwyl Sme al langs hom aan die kant van die berg gedurig loop en vloek, en al langs hom met klippe gooi en stof maak.

16:14 En moeg het die koning en al die mense wat by hom was, by die Jordaan aangekom en daar asem geskep.

16:15 Intussen het Absalom en al die manskappe, die manne van Israel, in Jerusalem aangekom, en Agitfel was by hom.

16:16 En net toe Hsai, die Arkiet, die vriend van Dawid, by Absalom kom, s Hsai vir Absalom: Mag die koning leef, mag die koning leef!

16:17 Maar Absalom vra vir Hsai: Is dit jou liefde teenoor jou vriend? Waarom het jy nie saam met jou vriend getrek nie?

16:18 Toe s Hsai vir Absalom: Nee, maar aan hom wat die HERE verkies, en hierdie volk en al die manne van Israel, aan hom behoort ek, en by hom sal ek bly.

16:19 En ten tweede: Wie sal k dien? Is dit nie voor die aangesig van sy seun nie? Soos ek voor u vader gedien het, so sal ek voor u wees.

16:20 Daarop s Absalom vir Agitfel: Julle moet raad gee onder mekaar wat ons moet doen.

16:21 En Agitfel s vir Absalom: Gaan in by die byvroue van u vader wat hy laat agter bly het om die huis op te pas. Dan sal die hele Israel hoor dat u u gehaat gemaak het by u vader, en die hande van almal wat by u is, sal versterk word.

16:22 Hulle het toe vir Absalom 'n tent op die dak opgeslaan, en Absalom het voor die o van die hele Israel by die byvroue van sy vader ingegaan.

16:23 En die raad wat Agitfel in di dae gegee het, was asof 'n mens die woord van God geraadpleeg het. So was elke raad van Agitfel vir Dawid sowel as vir Absalom.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase