Main Index: Afrikaans

 

1 Konings 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

17:1 En Ela, die Tisbiet, uit Tisbe in Glead, het vir Agab ges: So waar as die HERE, die God van Israel, leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of ren in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord!

17:2 Toe kom die woord van die HERE tot hom en s:

17:3 Gaan hiervandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruit Krit wat oos van die Jordaan is;

17:4 en jy moet uit die spruit drink, en Ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou.

17:5 En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die HERE: hy het gaan bly by die spruit Krit wat oos van die Jordaan is.

17:6 En die kraaie het vir hom smrens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit gedrink.

17:7 Maar n verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen ren in die land nie.

17:8 Toe kom die woord van die HERE tot hom en s:

17:9 Maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is, en bly daar; kyk, daar het Ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou.

17:10 Daarop het hy hom gereedgemaak en na Sarfat gegaan; en toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juis besig om daar houtjies bymekaar te maak. En hy roep haar en s: Gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink.

17:11 Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en s: Bring tog vir my 'n stukkie brood saam.

17:12 Maar sy antwoord: So waar as die HERE u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik; en hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar; dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe.

17:13 En Ela s vir haar: Wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord; maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my; daarna kan jy vir ju en jou seun iets klaarmaak.

17:14 Want so s die HERE, die God van Israel: Die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die HERE ren op die aarde sal gee.

17:15 En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Ela; en sy het geet--sy en hy en haar gesin dae lank:

17:16 die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die HERE wat Hy deur die diens van Ela gespreek het.

17:17 N hierdie dinge het die seun van die vrou, die eienares van die huis, siek geword; en sy siekte was baie ernstig, totdat daar geen asem meer in hom oorgebly het nie.

17:18 Toe s sy vir Ela: Wat het ek met u te doen, man van God! U het na my gekom om my ongeregtigheid in gedagtenis te bring en my seun dood te maak!

17:19 Maar hy antwoord haar: Gee jou seun vir my. En hy het hom van haar skoot af geneem en hom opgedra na die bo-kamer waar hy self gewoon het, en hom op sy bed neergel;

17:20 en hy het die HERE aangeroep en ges: HERE my God, het U selfs oor die weduwee by wie ek as vreemdeling vertoef, 'n onheil gebring deur haar seun te laat sterwe?

17:21 Daarop het hy hom drie maal uitgestrek oor die kind en die HERE aangeroep en ges: HERE my God, laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer.

17:22 En die HERE het Ela verhoor; en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het.

17:23 Daarop neem Ela die kind en bring hom af uit die bo-kamer in die huis en gee hom aan sy moeder; en Ela s: Kyk, jou seun lewe!

17:24 En die vrou s vir Ela: Nou weet ek dit dat u 'n man van God is en dat die woord van die HERE in u mond waarheid is.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase