Main Index: Afrikaans

 

1 Kronieke 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

21:1 Toe het Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel.

21:2 En Dawid het aan Joab en die owerstes van die volk gesÍ: Gaan tel Israelvan Bersťba tot Dan, en bring vir my berig, dat ek hulle getal kan weet.

21:3 En Joab sÍ: Mag die HERE by sy volk honderd maal meer byvoeg as wat hulle is; hulle is tog almal, my heer koning, my heer se dienaars. Waarom verlang my heer dit? Waarom moet Israel skuldig word?

21:4 Maar die woord van die koning het die oorhand gehad oor Joab, en Joab het uitgetrek en die hele Israel deurgetrek en in Jerusalem aangekom.

21:5 En Joab het die getal van die volkstelling aan Dawid gegee; en die hele Israel was elf honderd duisend man wat die swaard uittrek, en Juda vier honderd en sewentig duisend man wat die swaard uittrek.

21:6 Maar Levi en Benjamin het hy nie onder hulle getel nie, want die woord van die koning was vir Joab 'n gruwel.

21:7 En hierdie saak was verkeerd in die oŽ van God; daarom het Hy Israel swaar getref.

21:8 Toe sÍ Dawid tot God: Ek het swaar gesondig, dat ek hierdie ding gedoen het; maar vergeef tog nou die skuld van u kneg, want ek het my baie besondig.

21:9 En die HERE het met Gad, die siener van Dawid, gespreek en gesÍ:

21:10 Gaan heen en spreek met Dawid en sÍ: So spreek die HERE: Drie dinge lÍ Ek jou voor; kies vir jou een daaruit, dat Ek dit aan jou kan doen.

21:11 Toe kom Gad by Dawid en sÍ vir hom: So spreek die HERE: Kies vir jou

21:12 ůf drie jaar lank hongersnood, ůf om drie maande lank om te kom vanweŽ jou teŽstanders deurdat die swaard van jou vyande jou inhaal, ůf drie dae lank die swaard van die HERE, naamlik pes in die land deurdat die engel van die HERE verderf aanrig in die hele grondgebied van Israel; oorweeg dan nou watter antwoord ek my Sender moet bring.

21:13 Daarop sÍ Dawid vir Gad: Ek is baie benoud; laat my tog in die hand van die HERE val, want sy barmhartighede is baie groot, maar laat my in die hand van mense nie val nie.

21:14 En die HERE het 'n pes onder Israel beskik, en van Israel het daar sewentig duisend man geval.

21:15 En God het 'n engel na Jerusalem gestuur om dit te verwoes; en terwyl hy dit verwoes, het die HERE dit gesien, en dit het Hom berou oor die onheil, en Hy het aan die engel wat die verwoesting moes aanrig, gesÍ: Genoeg, trek nou jou hand terug! En die engel van die HERE het by die dorsvloer van Ornan, die Jebusiet, gestaan.

21:16 Toe Dawid sy oŽ opslaan, sien hy die engel van die HERE staan tussen die aarde en die hemel met sy ontblote swaard in sy hand oor Jerusalem uitgestrek. Daarop val Dawid en die oudstes, met rouklere bedek, op hulle aangesig.

21:17 En Dawid sÍ tot God: Is dit nie ťk wat beveel het om die volk te tel nie? Ja, dit is ek wat gesondig en baie verkeerd gehandel het; maar hierdie skape, wat het hulle gedoen? HERE, my God, laat u hand tog teen my en my familie wees, maar nie as 'n plaag teen u volk nie.

21:18 Daarop gee die engel van die HERE bevel aan Gad om aan Dawid te sÍ dat Dawid moet opgaan om vir die HERE 'n altaar op te rig op die dorsvloer van Ornan, die Jebusiet.

21:19 En Dawid het opgegaan volgens die woord van Gad wat hy in die Naam van die HERE gespreek het.

21:20 Toe Ornan hom omdraai, sien hy die engel; en sy vier seuns wat by hom was, het hulle weggesteek; Ornan het naamlik koring gedors.

21:21 Toe Dawid by Ornan kom, het Ornan opgekyk en Dawid gesien, en hy het van die dorsvloer uitgegaan en hom voor Dawid met sy aangesig na die aarde gebuig.

21:22 Daarop sÍ Dawid vir Ornan: Gee aan my die plek van die dorsvloer, dat ek daarop vir die HERE 'n altaar kan bou; gee dit aan my vir die volle geld, sodat die plaag van die volk afgewend kan word.

21:23 Maar Ornan sÍ vir Dawid: Neem dit vir u, en laat my heer die koning doen wat goed is in sy oŽ; kyk, ek gee die beeste as brandoffers en die sleŽ as hout en die koring as 'n spysoffer; ek gee dit alles.

21:24 Maar koning Dawid het vir Ornan gesÍ: Nee, maar ek wil dit verseker koop vir die volle geld; want ek wil nie wat aan jou behoort, vir die HERE neem, dat ek verniet 'n brandoffer sou bring nie.

21:25 En Dawid het vir die plek ses honderd sikkels goud in gewig aan Ornan gegee.

21:26 En Dawid het daar vir die HERE 'n altaar gebou en brandoffers en dankoffers gebring. Onderwyl hy die HERE aanroep, het Hy hom met vuur uit die hemel op die brandofferaltaar geantwoord.

21:27 En die HERE het die engel beveel om sy swaard weer in die skede te steek.

21:28 In diť tyd, toe Dawid sien dat die HERE hom geantwoord het op die dorsvloer van Ornan, die Jebusiet, het hy daar geoffer;

21:29 want die tabernakel van die HERE wat Moses in die woestyn gemaak het, en die brandofferaltaar was in diť tyd op die hoogte in GŪbeon.

21:30 En Dawid het nie daarvoor durf verskyn om God te soek nie, want hy was verskrik vanweŽ die swaard van die engel van die HERE.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase