Main Index: Afrikaans

 

Job 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

5:1 Roep maar--is daar iemand wat jou antwoord gee? En na wie van die heiliges sal jy gaan?

5:2 Want verbitterdheid vermoor die dwaas, en naywer maak die domme dood.

5:3 Ek self het gesien hoe 'n dwaas wortel skiet; maar skielik het ek sy woning vervloek.

5:4 Ver is sy kinders van geluk; en hulle word verbrysel in die poort sonder dat iemand red.

5:5 Wat hy geoes het, eet die hongerige op, en dié haal dit selfs uit die doringheining uit; en die ondergang hyg na hulle rykdom.

5:6 Want onheil kom nie voort uit die stof, en moeite spruit nie uit die grond nie.

5:7 Maar die mens word vir moeite gebore soos die vonke boontoe vlieg.

5:8 Maar wat my aangaan, ek sou na God vra en my saak aan die Godheid voorlê,

5:9 aan Hom wat groot dinge doen en ondeurgrondelike, wonders sonder getal;

5:10 wat reën gee oor die aarde en waters uitstuur oor die velde;

5:11 om nederiges op 'n hoogte te stel daarbo; en die wat in die rou is, verkry die hoogste geluk.

5:12 Hy wat die planne van listige mense verydel, sodat hulle hande niks kan uitrig wat standhou nie;

5:13 wat die wyse manne vang in hulle listigheid, en die raad van die slinkse mense misluk van haastigheid.

5:14 Oordag stuit hulle op duisternis, en soos in die nag tas hulle rond op die middag.

5:15 So verlos Hy dan van die swaard wat kom uit hulle mond, en die behoeftige uit die hand van die sterk man.

5:16 So is daar dan verwagting vir die arme; en ongeregtigheid hou die mond toe.

5:17 Kyk, gelukkig is die man wat God kasty; verwerp daarom die tugtiging van die Almagtige nie.

5:18 Want Hy doen smart aan, maar verbind ook; Hy verbrysel, maar sy hande maak gesond.

5:19 In ses benoudhede sal Hy jou red, ja, in sewe sal geen onheil jou tref nie.

5:20 In hongersnood verlos Hy jou van die dood en in die oorlog uit die mag van die swaard.

5:21 As die tong gésel, word jy weggesteek; en jy hoef nie te vrees vir verwoesting as dit kom nie.

5:22 Oor verwoesting en broodsgebrek sal jy lag, en vir die wilde diere van die aarde hoef jy nie te vrees nie.

5:23 Want met die klippe van die veld is jou verbond, en die wilde diere van die veld is met jou bevriend.

5:24 En jy sal uitvind dat jou tent in vrede is; en as jy op jou woonplek rondkyk, sal jy niks vermis nie.

5:25 Ook sal jy uitvind dat jou kroos talryk is en jou nakomelinge soos die plante van die aarde.

5:26 Op rype leeftyd sal jy na die graf gaan, soos 'n koringgerf ingebring word op sy tyd.

5:27 Kyk, dit het ons nagespeur, so is dit; hoor dit, en neem jy dit ter harte.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase