Main Index: Afrikaans

 

Jesaja 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

26:1 In diť dag sal hierdie lied gesing word in die land Juda: 'n Sterk stad het ons; God stel heil tot mure en skanse.

26:2 Maak oop die poorte, dat die regverdige nasie kan ingaan wat die trou bewaar!

26:3 U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U.

26:4 Vertrou op die HERE vir ewig, want in die Here HERE is 'n ewige rots.

26:5 Want Hy het die bewoners van die hoogte neergewerp, die steil vesting; Hy het dit afgegooi, afgegooi tot by die grond, dit laat kom tot in die stof.

26:6 Die voet vertrap dit, die voete van die ellendige, die voetstappe van die armes.

26:7 Die pad van die regverdige is gelyk; U maak die spoor van die regverdige gelyk.

26:8 Ook in die weg van u oordele het ons U verwag, o HERE! Tot u Naam en tot u gedenknaam gaan die begeerte van ons siel uit.

26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wÍreld geregtigheid.

26:10 Word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie; wat onreg is, doen hy in 'n land van reg, en hy sien die hoogheid van die HERE nie.

26:11 HERE, is u hand opgehef, hulle sien dit nie; maar hulle sal dit sien en beskaamd staan; die ywer vir die volk, ook die vuur teen u teŽstanders sal hulle verteer.

26:12 HERE, U sal vir ons vrede beskik, want U het ook al ons werk vir ons volbring.

26:13 HERE, onse God, ander here buiten U het oor ons geheers, maar deur U alleen prys ons ķ Naam.

26:14 Dooie mense herlewe nie, skimme staan nie op nie; daarom het U hulle besoek en verdelg en alle gedagtenis aan hulle laat vergaan.

26:15 U het, o HERE, die nasie vermeerder; U het die nasie vermeerder, Uself verheerlik; U het al die grense van die land uitgebrei.

26:16 HERE, in benoudheid het hulle U gesoek; hulle het stille gebede uitgegiet toe u tugtiging hulle getref het.

26:17 Soos 'n bevrugte vrou wat naby die tyd kom dat sy moet baar, inmekaar krimp, skreeu in haar weŽ, so was ons vanweŽ u aangesig, o HERE!

26:18 Ons was swanger, het weŽ gehad--dit was asof ons wind gebaar het; ons het die land geen redding aangebring nie, en daar is geen wÍreldbewoners gebore nie.

26:19 U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan. Waak op en jubel, julle wat in die stof woon! Want u dou is 'n dou van die lig, en die aarde sal aan skimme die lewenslig skenk.

26:20 Kom, my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir 'n klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan.

26:21 Want kyk, die HERE sal uit sy plek uitgaan om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hulle te besoek; en die aarde sal die bloed openbaar maak wat deur hom gedrink is, en die wat op hom gedood is, nie langer toedek nie.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase