Main Index: Afrikaans

 

EsegiŽl 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

38:1 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesÍ:

38:2 Mensekind, rig jou aangesig teen Gog, in die land Magog, die vors van Ros, Meseg en Tubal, en profeteer teen hom

38:3 en sÍ: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Meseg en Tubal!

38:4 En Ek sal jou weglok en hake in jou kakebene sit en jou laat uittrek en jou hele leŽr, perde en ruiters, almal volkome toegerus, 'n groot menigte met die groot en die klein skild, wat almal die swaard hanteer;

38:5 Perse, Kusiete en PutťŽrs saam met hulle, almal met skild en helm;

38:6 Gomer en al sy leŽrs, die huis van Togarma, in die uithoeke van die Noorde, en al sy leŽrs--baie volke saam met jou.

38:7 Hou jou reg en maak jou klaar, jy en al jou menigtes wat by jou vergader het; en wees vir hulle 'n leidsman.

38:8 NŠ baie dae sal jy bevel ontvang; aan die einde van die jare sal jy 'n land intrek wat van die swaard weer reggekom het, wat versamel is uit baie volke, op die berge van Israel wat gedurigdeur as puinhoop daar gelÍ het--ja, dit is uit die volke uitgebring, en hulle woon almal in veiligheid.

38:9 Dan sal jy optrek soos 'n onweer wat aankom, jy sal wees soos 'n wolk om die land te oordek, jy en al jou leŽrs en baie volke saam met jou.

38:10 So sÍ die Here HERE: In diť dag sal daar gedagtes in jou hart opkom, en jy sal 'n listige plan beraam

38:11 en sÍ: Ek sal optrek teen die land wat ooplÍ, ek sal kom by rustige mense wat in veiligheid woon; wat almal woon sonder muur en geen grendel of poorte het nie;

38:12 om buit te maak en roof te rowe, om jou hand uit te steek teen die puinhope wat weer bewoon is, en teen 'n volk wat uit die nasies versamel is, wat vee en goed verwerf het, wat op die middelpunt van die aarde woon.

38:13 Skeba en Dedan en die koopmans van Tarsis en al sy jong leeus sal vir jou sÍ: Kom jy om buit te maak? Het jy jou menigte bymekaar laat kom om roof te rowe? Om silwer en goud weg te dra, om vee en goed weg te neem, om 'n groot buit te maak?

38:14 Daarom, profeteer, o mensekind, en sÍ aan Gog: So spreek die Here HERE: Sal jy dit nie opmerk in diť dag as my volk Israel veilig woon nie?

38:15 Dan sal jy kom uit jou woonplek, uit die agterhoeke van die Noorde, jy en baie volke saam met jou wat almal op perde ry, 'n groot menigte en 'n magtige leŽr;

38:16 en jy sal optrek teen my volk Israel soos 'n wolk om die land te oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees--dan sal Ek jou teen my land laat aankom, sodat die nasies My kan ken as Ek My in jou, o Gog, voor hulle oŽ as die Heilige laat ken.

38:17 So sÍ die Here HERE: Is jy dit van wie Ek in die voortyd gespreek het deur my knegte, die profete van Israel, wat in diť dae geprofeteer het, jare lank, dat Ek jou teen hulle sal laat aankom?

38:18 Maar in diť dag, die dag as Gog teen die land van Israel aankom, spreek die Here HERE, sal my grimmigheid in my neus opkom.

38:19 Ja, in my ywer spreek Ek, in die vuur van my grimmigheid: Waarlik, in diť dag sal daar 'n groot aardbewing wees in die land van Israel,

38:20 sodat van my aangesig af weg sal bewe die visse van die see en die voŽls van die hemel en die wilde diere van die veld en al die gedierte wat op die grond kruip, en al die mense wat op die aarde is; en die berge sal omvergegooi word en die kranse inmekaarstort en al die mure op die aarde val.

38:21 En Ek sal die swaard oproep teen hom na al my berge, spreek die Here HERE; die swaard van die een sal teen die ander wees.

38:22 En Ek sal met hom in die gereg gaan deur pes en deur bloed; en oorstromende stortreŽn en haelstene, vuur en swawel op hom laat reŽn en op sy leŽrs en op baie volke wat saam met hom is.

38:23 So sal Ek My dan as groot en as heilig laat ken en Myself bekend maak voor die oŽ van baie nasies; en hulle sal weet dat Ek die HERE is.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase