Main Index: Afrikaans

 

Miga 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

3:1 Verder het ek gesę: Hoor tog, o hoofde van Jakob en owerstes van die huis van Israel! Betaam dit julle nie om die reg te ken nie?

3:2 Haters van wat goed is, en liefhebbers van wat sleg is, wat die vel van die mense aftrek en hulle vlees van hul gebeente;

3:3 en wat die vlees van my volk eet en hulle vel van hulle afslag; ook hulle gebeente verbrysel en hulle aan stukke kap soos vleis in 'n pot en soos vleis in 'n pan.

3:4 Dan sal hulle die HERE aanroep, en Hy sal hulle nie antwoord nie; maar Hy sal sy aangesig in dié tyd vir hulle verberg, omdat hulle verkeerde dinge gedoen het.

3:5 So sę die HERE aangaande die profete wat my volk verlei, wat as hulle maar iets het om met hulle tande te byt, vrede verkondig; maar teen hom wat niks in hulle mond steek nie, verklaar hulle 'n heilige oorlog!

3:6 Daarom sal dit nag word vir julle, sonder 'n gesig, en duister vir julle, sonder waarsęery; ja, die son sal oor die profete ondergaan, en die dag oor hulle verduister word.

3:7 En die sieners sal beskaamd staan, en die waarsęers sal bloos, en hulle almal sal die baard bedek, omdat daar geen antwoord van God kom nie.

3:8 Ek daarenteen is vol krag, mét die Gees van die HERE, en reg en heldemoed, om aan Jakob sy oortreding te verkondig en aan Israel sy sonde.

3:9 Hoor tog dit, hoofde van die huis van Jakob en owerstes van die huis van Israel! Julle wat van die reg 'n afsku het en al wat reg is, verdraai;

3:10 julle wat Sion bou met bloed en Jerusalem met onreg!

3:11 Sy hoofde spreek vonnisse uit vir 'n geskenk, en sy priesters gee onderrig vir loon, en sy profete is waarsęers vir geld. Nogtans steun hulle op die HERE en sę: Is die HERE nie in ons midde nie? Geen onheil sal ons wedervaar nie!

3:12 Daarom sal Sion om julle ontwil soos 'n land omgeploeg en Jerusalem puinhope word en die tempelberg bosrante.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase