Main Index: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Mattheus 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

15:1 Toe kom daar skrifgeleerdes en FariseŽrs van Jerusalem na Jesus en sÍ:

15:2 Waarom oortree u dissipels die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hul hande as hulle brood eet nie.

15:3 Maar Hy antwoord en sÍ vir hulle: Waarom oortree julle ook die gebod van God ter wille van julle oorlewering?

15:4 Want God het bevel gegee en gesÍ: Eer jou vader en moeder; en: Hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe.

15:5 Maar julle sÍ: Elkeen wat aan vader of moeder sÍ: enige voordeel wat u van my sou kan geniet, is 'n offergawe--diť hoef sy vader of sy moeder glad nie te eer nie.

15:6 So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering.

15:7 Geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesÍ het:

15:8 Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af.

15:9 Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.

15:10 En Hy het die skare na Hom geroep en vir hulle gesÍ: Luister en verstaan!

15:11 Nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie; maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein.

15:12 Daarop kom sy dissipels nader en sÍ vir Hom: Weet U dat die FariseŽrs, toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het?

15:13 Maar Hy antwoord en sÍ: Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word.

15:14 Laat hulle staan; hulle is blinde leiers van blindes. En as 'n blinde 'n ander blinde lei, sal altwee in die sloot val.

15:15 En Petrus antwoord en sÍ vir Hom: Verklaar vir ons hierdie gelykenis.

15:16 Maar Jesus sÍ: Is julle dan ook nog sonder verstand?

15:17 Begryp julle nog nie dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en in die heimlikheid uitgewerp word nie?

15:18 Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is diť wat die mens onrein maak.

15:19 Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal.

15:20 Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak; maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie.

15:21 En Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tirus en Sidon vertrek.

15:22 En 'n Kananťse vrou het van daardie gebied gekom en na Hom geroep en gesÍ: Wees my barmhartig, Here, Seun van Dawid! My dogter is erg van die duiwel besete.

15:23 Maar Hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy dissipels nader en vra Hom en sÍ: Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan.

15:24 Maar Hy antwoord en sÍ: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel.

15:25 Daarop kom sy en val voor Hom neer en sÍ: Here, help my!

15:26 Maar Hy antwoord en sÍ: Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie.

15:27 En sy sÍ: Ja, Here, maar die hondjies eet darem van die krummels wat van die tafel van hulle base afval.

15:28 Toe antwoord Jesus en sÍ vir haar: o Vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil hÍ. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af.

15:29 Toe gaan Jesus daarvandaan weg en kom by die see van Galilťa; en Hy het op die berg geklim en daar gaan sit.

15:30 En ondertussen kom daar groot menigtes na Hom met kreupeles, blindes, stommes, gebreklikes en baie ander by hulle, en hulle het diť by die voete van Jesus neergesit, en Hy het hulle gesond gemaak,

15:31 sodat die skare verbaas was om te sien dat stommes praat, gebreklikes gesond word, kreupeles loop en blindes sien; en hulle het die God van Israel verheerlik.

15:32 Toe het Jesus sy dissipels na Hom geroep en gesÍ: Ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al drie dae by My bly en niks het om te eet nie; en Ek wil hulle nie graag honger wegstuur nie, sodat hulle nie miskien op die pad beswyk nie.

15:33 En sy dissipels sÍ vir Hom: Waar sal ons in die woestyn soveel brode vandaan kry om so 'n groot skare te versadig?

15:34 Toe sÍ Jesus vir hulle: Hoeveel brode het julle? En hulle antwoord: Sewe, en 'n paar vissies.

15:35 En Hy het bevel gegee aan die skare om op die grond te gaan sit.

15:36 Toe neem Hy die sewe brode en die visse, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels, en die dissipels aan die skare.

15:37 En hulle het almal geŽet en versadig geword; en hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, sewe mandjies vol.

15:38 En die wat geŽet het, was vier duisend manne buiten die vroue en kinders.

15:39 En nadat Hy die skare weggestuur het, het Hy in die skuit gegaan en in die gebied van MŠgdala gekom.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase