Main Index: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Mattheus 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

16:1 En die FariseŽrs en SadduseŽrs het nader gekom om Hom te versoek en het Hom gevra om hulle 'n teken uit die hemel te laat sien.

16:2 Maar Hy antwoord en sÍ vir hulle: In die aand sÍ julle: Mooi weer, want die lug is rooi.

16:3 En in die mŰre: Stormweer vandag, want die lug is donkerrooi. Geveinsdes, julle weet wel om die voorkoms van die lug te onderskei, en kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie?

16:4 'n Slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van Jona, die profeet. En Hy het hulle verlaat en weggegaan.

16:5 En toe sy dissipels na die oorkant gegaan het, het hulle vergeet om brode saam te neem.

16:6 Daarop sÍ Jesus vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die FariseŽrs en SadduseŽrs.

16:7 En hulle het onder mekaar geredeneer en gesÍ: Dit is omdat ons geen brode saamgeneem het nie.

16:8 Maar Jesus het dit opgemerk en vir hulle gesÍ: Wat redeneer julle onder mekaar, kleingelowiges, dat julle geen brode saamgeneem het nie?

16:9 Begryp julle nog nie, en onthou julle nie die vyf brode van die vyf duisend, en hoeveel mandjiesvol julle opgetel het nie?

16:10 Of die sewe brode van die vier duisend, en hoeveel mandjiesvol julle opgetel het nie?

16:11 Hoe is dit dat julle nie begryp dat Ek nie in verband met brood vir julle gesÍ het om op te pas vir die suurdeeg van die FariseŽrs en SadduseŽrs nie?

16:12 Toe het hulle begryp dat Hy nie gesÍ het dat hulle moes oppas vir die suurdeeg van die brood nie, maar vir die leer van die FariseŽrs en SadduseŽrs.

16:13 En toe Jesus in die streke van Cesarťa-Filippi kom, vra Hy sy dissipels en sÍ: Wie sÍ die mense dat Ek, die Seun van die mens, is?

16:14 En hulle antwoord: Sommige Johannes die Doper, en sommige ElŪa, en ander Jeremia of een van die profete.

16:15 Hy sÍ vir hulle: Maar julle, wie sÍ julle is Ek?

16:16 En Simon Petrus antwoord en sÍ: U is die Christus, die Seun van die lewende God.

16:17 Toe antwoord Jesus en sÍ vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.

16:18 En Ek sÍ ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.

16:19 En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

16:20 Daarop het Hy sy dissipels bevel gegee dat hulle vir niemand moes sÍ dat Hy Jesus die Christus is nie.

16:21 Van toe af het Jesus begin om sy dissipels te toon dat Hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood en op die derde dag opgewek word.

16:22 Toe neem Petrus Hom opsy en begin Hom bestraf en sÍ: Mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit oorkom nie!

16:23 Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesÍ: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense.

16:24 Toe sÍ Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloŽn en sy kruis opneem en My volg.

16:25 Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.

16:26 Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wÍreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel?

16:27 Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade.

16:28 Voorwaar Ek sÍ vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase