Main Index: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Mattheus 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

28:1 En laat nŠ die sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalťna en die ander Maria om na die graf te gaan kyk.

28:2 En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit.

28:3 En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu.

28:4 En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword.

28:5 Maar die engel antwoord en sÍ vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is.

28:6 Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy gesÍ het. Kom kyk na die plek waar die Here gelÍ het;

28:7 en gaan haastig, sÍ vir sy dissipels: Hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilťa. Daar sal julle Hom sien. Kyk, ek het julle dit gesÍ.

28:8 En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy dissipels te vertel.

28:9 En terwyl hulle op weg was om dit aan sy dissipels te vertel, kom Jesus hulle meteens teŽ en sÍ: Wees gegroet! Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid Hom.

28:10 En Jesus sÍ vir hulle: Moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilťa moet gaan; en daar sal hulle My sien.

28:11 En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het.

28:12 En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee

28:13 en gesÍ: Julle moet sÍ: Sy dissipels het in die nag gekom en Hom gesteel terwyl ons aan die slaap was.

28:14 En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is.

28:15 Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode, tot vandag toe.

28:16 En die elf dissipels het na Galilťa gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het.

28:17 En toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid; maar sommige het getwyfel.

28:18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesÍ: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.

28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

28:20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wÍreld. Amen

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase