Main Index: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Markus 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

4:1 En Hy het nog 'n maal by die see begin leer; en 'n groot menigte het by Hom saamgekom, sodat Hy in die skuit geklim en op die see gaan sit het, en die hele skare was op die land by die see.

4:2 En Hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse en vir hulle in sy lering gesÍ:

4:3 Luister! 'n Saaier het uitgegaan om te saai.

4:4 En terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval, en die voŽls van die hemel het gekom en dit opgeŽet.

4:5 En 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval waar dit nie baie grond gehad het nie; en dadelik het dit opgekom, omdat dit geen diepte van grond gehad het nie.

4:6 En toe die son opgaan, is dit verskroei; en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog.

4:7 En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik; en dit het geen vrug opgelewer nie.

4:8 En 'n ander deel het in die goeie grond geval, en dit het vrug opgelewer; want dit het opgekom, en gegroei, en dit het gedra: een dertig-- en een sestig-- en een honderdvoudig.

4:9 En Hy sÍ vir hulle: Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.

4:10 En toe Hy alleen was, het die wat saam met die twaalf rondom Hom was, Hom na die gelykenis gevra.

4:11 En Hy sÍ vir hulle: Aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse,

4:12 sodat hulle kan kyk en kyk, en nie sien nie; en hoor en hoor, en nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie.

4:13 En Hy sÍ vir hulle: Begryp julle nie hierdie gelykenis nie? En hoe sal julle al die gelykenisse verstaan?

4:14 Die saaier saai die woord.

4:15 En dit is hulle wat langs die pad is--waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is.

4:16 Net so ook is hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word--wat, as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem,

4:17 maar geen wortel in hulleself het nie; hulle is net vir 'n tyd. Later as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik.

4:18 En hulle by wie in die dorings gesaai word--dit is hulle wat die woord hoor,

4:19 en die sorge van hierdie wÍreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar.

4:20 En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is--hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra: een dertig-- en een sestig-- en een honderdvoudig.

4:21 En Hy het vir hulle gesÍ: Die lamp kom tog nie om onder die maatemmer of onder die bed gesit te word nie. Is dit nie om op die staander gesit te word nie?

4:22 Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie, en daar is niks weggesteek nie of dit moet in die lig kom.

4:23 As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor.

4:24 En Hy het vir hulle gesÍ: Pas op wat julle hoor; met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word, en daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor.

4:25 Want wie het, vir hom sal gegee word; en wie nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.

4:26 En Hy het gesÍ: So is die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi;

4:27 en hy gaan slaap en staan op, nag en dag, en die saad spruit uit en word groot--hoe, weet hy self nie.

4:28 Want vanself bring die aarde vrug voort, eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die aar.

4:29 En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is.

4:30 En Hy het gesÍ: Waarmee moet ons die koninkryk van God vergelyk, of met watter soort gelykenis moet ons dit voorstel?

4:31 Dit is soos 'n mosterdsaad, wat die kleinste is van al die soorte saad op die aarde wanneer dit in die grond gesaai is;

4:32 en wanneer dit gesaai is, kom dit op en word groter as al die groentesoorte en maak groot takke, sodat die voŽls van die hemel onder sy skaduwee nes kan maak.

4:33 En met baie sulke gelykenisse het Hy die woord tot hulle gespreek volgens wat hulle kon verstaan;

4:34 en sonder gelykenis het Hy tot hulle nie gespreek nie; maar afsonderlik het Hy vir sy dissipels alles uitgelÍ.

4:35 En toe dit aand geword het op daardie dag, het Hy vir hulle gesÍ: Laat ons oorvaar na die ander kant.

4:36 En hulle het die skare verlaat en Hom, net soos Hy was, saamgeneem in die skuit; en daar was ook ander skuitjies by Hom.

4:37 En 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word.

4:38 Maar Hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing. En hulle het Hom wakker gemaak en vir Hom gesÍ: Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie?

4:39 En Hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesÍ: Swyg, wees stil! En die wind het gaan lÍ, en daar het 'n groot stilte gekom.

4:40 Toe sÍ Hy vir hulle: Waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie?

4:41 En 'n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesÍ: Wie is Hy tog, dat selfs die wind en die see Hom gehoorsaam is!

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase