Main Index: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Lukas 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

16:1 En Hy het ook aan sy dissipels ges: Daar was 'n ryk man wat 'n bestuurder gehad het; en hy is by hom aangeklaag as een wat sy besittings verkwis.

16:2 En hy het hom geroep en vir hom ges: Wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake; want jy sal nie meer bestuurder kan wees nie.

16:3 Toe s die bestuurder by homself: Wat sal ek doen? Want my heer neem die bestuurderskap van my weg. Spit kan ek nie; om te bedel, skaam ek my.

16:4 Ek weet wat ek sal doen, sodat wanneer ek van die bestuurderskap afgesit is, hulle my in hulle huise kan ontvang.

16:5 Toe roep hy die skuldenaars van sy heer, een vir een, en s vir die eerste: Hoeveel skuld jy aan my heer?

16:6 En hy antwoord: honderd vat olie. En hy s vir hom: Neem jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou vyftig.

16:7 Daarna s hy vir 'n ander een: En jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord: honderd mud koring. Toe s hy vir hom: Neem jou skuldbewys en skryf tagtig.

16:8 En die heer het die onregverdige bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het; want die kinders van hierdie wreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig.

16:9 En Ek s vir julle: Maak vir julle vriende deur die onregverdige Mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle jul in die ewige tente kan ontvang.

16:10 Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou; en hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grote onregverdig.

16:11 As julle dan nie getrou was in die onregverdige Mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou?

16:12 En as julle nie getrou was in 'n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee?

16:13 Geen huiskneg kan twee here dien nie; want hy sal f die een haat en die ander een liefh, f die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God n Mammon dien nie.

16:14 En die Farisers, wat geldgierig was, het ook al hierdie dinge gehoor en Hom beskimp.

16:15 En Hy het vir hulle ges: Dit is julle wat julself regverdig voor die mense, maar God ken julle harte; want wat by die mens hoog geag word, is 'n gruwel voor God.

16:16 Die wet en die profete was tot op Johannes; van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en elkeen dring met geweld daarin.

16:17 Maar dit is makliker dat die hemel en die aarde verbygaan as dat een tittel van die wet sou val.

16:18 Elkeen wat van sy vrou skei en 'n ander een trou, pleeg egbreuk; en elkeen wat trou met die vrou wat van haar man geskei is, pleeg egbreuk.

16:19 En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe.

16:20 En daar was 'n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gel het.

16:21 En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek.

16:22 En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham.

16:23 En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy o ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem.

16:24 En hy roep en s: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam.

16:25 Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte.

16:26 En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dr is, nie na ons kan oorkom nie.

16:27 En hy s: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur--

16:28 want ek het vyf broers--om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.

16:29 Toe s Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na di luister.

16:30 Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer.

16:31 Maar hy s vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase