Main Index: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Johannes 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

11:1 En daar was 'n man siek, Lasarus van BetŠniŽ, die dorp van Maria en haar suster Martha.

11:2 En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer, Lasarus, siek was.

11:3 Die susters het toe na Hom gestuur en gesÍ: Here, hy vir wie U liefhet, is siek.

11:4 En toe Jesus dit hoor, sÍ Hy: Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word.

11:5 En Jesus het Martha en haar suster en Lasarus liefgehad.

11:6 En toe Hy hoor dat hy siek is, het Hy twee dae vertoef in die plek waar Hy was.

11:7 Eers daarna sÍ Hy aan die dissipels: Laat ons weer na Judťa gaan.

11:8 Die dissipels sÍ vir Hom: Rabbi, die Jode het onlangs probeer om U te stenig, en gaan U weer daarnatoe?

11:9 Jesus antwoord: Is daar nie twaalf ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wÍreld sien.

11:10 Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie.

11:11 Dit het Hy gespreek; en daarna sÍ Hy vir hulle: Lasarus, ons vriend, slaap; maar Ek gaan om hom wakker te maak.

11:12 Sy dissipels sÍ toe: Here, as hy slaap, sal hy gesond word.

11:13 Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat Hy van die rus van die slaap spreek.

11:14 En toe sÍ Jesus vir hulle ronduit: Lasarus is dood.

11:15 En Ek is bly om julle ontwil dat Ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan.

11:16 En Thomas, wat DŪdimus genoem word, sÍ vir sy mededissipels: Laat ons ook gaan om saam met Hom te sterwe.

11:17 Toe Jesus dan gekom het, het Hy gevind dat hy al vier dae in die graf was.

11:18 En BetŠniŽ was naby Jerusalem, omtrent twee myl daarvandaan.

11:19 En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hul broer te troos.

11:20 En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy Hom tegemoetgegaan. Maar Maria het in die huis bly sit.

11:21 En Martha sÍ vir Jesus: Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie.

11:22 Maar selfs nou weet ek dat alles wat U van God vra, God U sal gee.

11:23 Jesus sÍ vir haar: Jou broer sal opstaan.

11:24 Martha antwoord Hom: Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag.

11:25 Jesus sÍ vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;

11:26 en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?

11:27 Sy antwoord Hom: Ja, Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wÍreld sou kom.

11:28 En nadat sy dit gesÍ het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sÍ: Die Meester is hier en Hy roep jou.

11:29 Sy het, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na Hom toe gegaan.

11:30 En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha Hom tegemoetgegaan het.

11:31 En toe die Jode wat by haar in die huis was en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesÍ: Sy gaan na die graf om daar te ween.

11:32 En toe Maria kom waar Jesus was en Hom sien, val sy aan sy voete neer en sÍ vir Hom: Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie.

11:33 Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het Hy geweldig bewoŽ geword in sy gees en Hom ontstel

11:34 en gesÍ: Waar het julle hom neergelÍ? Hulle sÍ vir Hom: Here, kom kyk.

11:35 Jesus het geween.

11:36 Die Jode sÍ toe: Kyk, hoe lief Hy hom gehad het!

11:37 En sommige van hulle sÍ: Kon Hy wat die oŽ van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie?

11:38 En Jesus het weer in Homself geweldig bewoŽ geword en by die graf gekom. En dit was 'n spelonk, en 'n steen het daarteen gelÍ.

11:39 Jesus sÍ: Neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sÍ vir Hom: Here, hy ruik al, want hy is al vier dae dood.

11:40 Jesus sÍ vir haar: Het Ek nie vir jou gesÍ, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie?

11:41 Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lÍ. En Jesus het sy oŽ opgeslaan en gesÍ: Vader, Ek dank U dat U My verhoor het;

11:42 en Ek het geweet dat U My altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het Ek dit gesÍ, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het.

11:43 En nadat Hy dit gesÍ het, het Hy met 'n groot stem geroep: Lasarus, kom uit!

11:44 En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sÍ vir hulle: Maak hom los en laat hom gaan.

11:45 En baie van die Jode wat na Maria gekom het en aanskouers was van wat Jesus gedoen het, het in Hom geglo.

11:46 Maar sommige van hulle het na die FariseŽrs gegaan en hulle vertel wat Jesus gedoen het.

11:47 En die owerpriesters en die FariseŽrs het die Raad byeengeroep en gesÍ: Wat sal ons doen? --want hierdie man doen baie tekens.

11:48 As ons Hom so laat begaan, sal almal in Hom glo; en die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem.

11:49 En een van hulle, KŠjafas, wat daardie jaar hoŽpriester was, sÍ vir hulle: Julle weet niks nie

11:50 en dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie.

11:51 En dit het hy nie uit homself gesÍ nie; maar omdat hy daardie jaar hoŽpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe.

11:52 En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot 'n eenheid saam te voeg.

11:53 Van diť dag af het hulle toe saam beraadslaag om Hom om die lewe te bring.

11:54 Daarom het Jesus nie meer in die openbaar onder die Jode gewandel nie, maar daarvandaan weggegaan na die streek naby die woestyn, na 'n stad met die naam van Efraim. En daar het Hy vertoef met sy dissipels.

11:55 En die pasga van die Jode was naby; en baie het uit diť landstreek na Jerusalem opgegaan voor die pasga om hulle te reinig.

11:56 En hulle het Jesus gesoek; en terwyl hulle in die tempel staan, sÍ hulle vir mekaar: Wat dink julle, sal Hy nie na die fees kom nie?

11:57 En die owerpriesters en die FariseŽrs het ook 'n bevel gegee dat as iemand wis waar Hy was, hy dit moes bekend maak, sodat hulle Hom gevange kon neem.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase