Main Index: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Johannes 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

21:1 Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy dissipels verskyn by die see van Tibrias, en Hy het s verskyn:

21:2 Daar was bymekaar Simon Petrus en Thomas wat Ddimus genoem word, en Natnael van Kana in Galila en die seuns van Sebeds en twee ander van sy dissipels.

21:3 Simon Petrus s vir hulle: Ek gaan visvang. Hulle s vir hom: Ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skuit geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie.

21:4 En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand; maar die dissipels het nie geweet dat dit Jesus was nie.

21:5 En Jesus s vir hulle: My kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord Hom: Nee.

21:6 En Hy s vir hulle: Gooi die net aan die regterkant van die skuit, en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie.

21:7 Daarop s die dissipel--die een vir wie Jesus liefgehad het--aan Petrus: Dit is die Here! En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bo-kleed om--want hy was naak--en werp homself in die see.

21:8 Maar die ander dissipels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep; want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent twee honderd el.

21:9 En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop l, en brood.

21:10 Jesus s vir hulle: Bring van die visse wat julle nou gevang het.

21:11 Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, honderd drie en vyftig in getal; en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie.

21:12 Jesus s vir hulle: Kom eet! En niemand van die dissipels het gewaag om Hom te vra: Wie is U nie? omdat hulle wis dat dit die Here was.

21:13 En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, en so ook die vis.

21:14 Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy dissipels verskyn het nadat Hy opgestaan het uit die dode.

21:15 Toe hulle dan klaar was met die mre-ete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy s vir hom: Laat my lammers wei.

21:16 Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief? Hy antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy s vir hom: Pas my skape op.

21:17 Hy vra hom die derde maal: Simon, seun van Jona, het jy My lief? Petrus het bedroef geword, omdat Hy hom die derde maal vra: Het jy My lief? En hy antwoord Hom: Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet. Jesus s vir hom: Laat my skape wei.

21:18 Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou; maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie.

21:19 En dit het Hy ges om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik; en toe Hy dit gespreek het, s Hy vir hom: Volg My.

21:20 En Petrus het hom omgedraai en die dissipel sien volg vir wie Jesus liefgehad het, die een wat by die maaltyd op sy bors geval en ges het: Here, wie is u verraaier?

21:21 Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus: Here, maar wat van hom?

21:22 Jesus antwoord hom: As Ek wil h dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy My.

21:23 Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan dat daardie dissipel nie sou sterwe nie; en Jesus het nie vir hom ges dat hy nie sou sterwe nie, maar: As Ek wil h dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan?

21:24 Dit is daardie dissipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is.

21:25 En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het; maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase