Main Index: Afrikaans

 

1 Korinthërs 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

16:1 Wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van Galásië gereël het.

16:2 Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie.

16:3 En wanneer ek aangekom het, sal ek die persone wat julle goedkeur, met briewe stuur om julle gawe na Jerusalem te bring.

16:4 En as dit die moeite werd is dat ek ook gaan, kan hulle saam met my reis.

16:5 Maar ek sal na julle kom nadat ek deur Macedónië gereis het, want ek gaan deur Macedónië.

16:6 En moontlik sal ek by julle vertoef of ook oorwinter, sodat julle my kan voorthelp waarheen ek ook al mag reis.

16:7 Want ek wil julle nie nou net in die verbygaan sien nie, maar ek hoop om 'n tyd lank by julle te bly as die Here dit toelaat.

16:8 Maar ek sal in Éfese bly tot pinkster toe.

16:9 Want 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan, en daar is baie teëstanders.

16:10 En as Timótheüs kom, sorg dat hy sonder vrees by julle is, want hy doen die werk van die Here net soos ek.

16:11 Laat niemand hom dan minag nie, maar help hom verder in vrede, dat hy na my toe kan kom; want ek wag vir hom saam met die broeders.

16:12 Met betrekking tot die broeder Apollos, by hom het ek sterk aangedring om saam met die broeders na julle te gaan; maar hy was heeltemal onwillig om nou te gaan; hy sal egter gaan wanneer die tyd vir hom geleë is.

16:13 Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.

16:14 Laat alles by julle in liefde geskied.

16:15 En ek versoek julle, broeders--julle weet dat die huisgesin van Stéfanas die eersteling van Acháje is en dat hulle hul tot diens van die heiliges gestel het--

16:16 dat julle ook onderworpe moet wees aan sulke mense en aan elkeen wat saamwerk en arbei.

16:17 En ek verbly my oor die aankoms van Stéfanas en Fortunátus en Acháïcus, omdat hulle my gemis aan julle vergoed het.

16:18 Want hulle het my gees verkwik en julle s'n ook. Erken sulke manne dan.

16:19 Die gemeentes van Asië groet julle. Aquila en Priscílla saam met die gemeente wat in hulle huis is, laat vir julle baie groete weet in die Here.

16:20 Al die broeders groet julle. Groet mekaar met 'n heilige kus.

16:21 Die groete van Paulus, met my eie hand.

16:22 As iemand die Here Jesus Christus nie liefhet nie, laat hom 'n vervloeking wees! Maranáta!

16:23 Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle!

16:24 My liefde met julle almal in Christus Jesus! Amen.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase