Main Index: Afrikaans

 

EfesiŽrs 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

3:1 Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is--

3:2 as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle,

3:3 dat Hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het;

3:4 waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan,

3:5 wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik

3:6 dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie

3:7 waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag.

3:8 Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig,

3:9 en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God wat alles geskape het deur Jesus Christus,

3:10 sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word,

3:11 volgens die ewige voorneme wat Hy opgevat het in Christus Jesus, onse Here,

3:12 in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in Hom.

3:13 Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge ter wille van julle nie. Dit is julle eer.

3:14 Om hierdie rede buig ek my knieŽ voor die Vader van onse Here Jesus Christus,

3:15 van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang,

3:16 dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens,

3:17 sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is,

3:18 en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is,

3:19 en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God.

3:20 En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk,

3:21 aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid! Amen.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase