Main Index: Afrikaans

 

EfesiŽrs 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

5:1 Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders;

5:2 en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur.

5:3 Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam;

5:4 ook nie gemeenheid en dwase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging.

5:5 Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.

5:6 Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid.

5:7 Wees dan nie hulle deelgenote nie.

5:8 Want vroeŽr was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here--wandel soos kinders van die lig.

5:9 Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid.

5:10 En beproef wat die Here welbehaaglik is;

5:11 en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer.

5:12 Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem.

5:13 Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar; want alles wat openbaar word, is lig.

5:14 Daarom sÍ Hy: Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn.

5:15 Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse;

5:16 en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.

5:17 Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is.

5:18 Moenie dronk word van wyn nie--daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul.

5:19 Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here,

5:20 terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus,

5:21 en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God.

5:22 Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here.

5:23 Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.

5:24 Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees.

5:25 Manne, julle moet jul eie vroue liefhÍ, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het

5:26 om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,

5:27 sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.

5:28 So behoort die mans hulle eie vroue lief te hÍ soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief;

5:29 want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente.

5:30 Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene.

5:31 Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word.

5:32 Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sÍ dit met die oog op Christus en die gemeente.

5:33 In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou liefhÍ net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase