Main Index: Afrikaans

 

HebreŽrs 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

6:1 Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lÍ van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God,

6:2 van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.

6:3 En dit sal ons doen as God dit toelaat.

6:4 Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het,

6:5 en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wÍreld,

6:6 en afvallig geword het--om diť weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak.

6:7 Want die grond wat die reŽn indrink wat dikwels daarop val, en nuttige plante voortbring ter wille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die seŽn van God.

6:8 Maar as dit dorings en distels oplewer, deug dit nie en is naby die vervloeking--die einde daarvan is verbranding.

6:9 Maar, geliefdes, ons is aangaande julle van beter dinge oortuig, dinge wat saamhang met die saligheid, al spreek ons ook so.

6:10 Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefde-arbeid wat julle betoon het vir sy Naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien.

6:11 Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe;

6:12 sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is.

6:13 Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het Hy, omdat Hy by geen meerdere kon sweer nie, by Homself gesweer

6:14 en gesÍ: Voorwaar, Ek sal jou ryklik seŽn en jou grootliks vermeerder.

6:15 En so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het.

6:16 Want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teŽspraak.

6:17 Daarom het God, omdat Hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg;

6:18 sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hÍ, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlÍ;

6:19 en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel

6:20 waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, Hy wat volgens die orde van Melgisťdek 'n hoŽpriester geword het vir ewig.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase