HOME | TELL A FRIEND | WHAT'S NEW | DOWNLOAD | MAILING LIST | FAQ | ADD URL | ADD ON
 
BibleDatabase

BibleDatabase - FREE Bibles

BibleDatabase

Hollands Statenvertaling

 

Genesis 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

5:1 Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God den mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods.

5:2 Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens, ten dage als zij geschapen werden.

5:3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.

5:4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.

5:6 En Seth leefde honderd en vijf jaren, en hij gewon Enos.

5:7 En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, achthonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:8 Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd en twaalf jaren; en hij stierf.

5:9 En Enos leefde negentig jaren, en hij gewon Kenan.

5:10 En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, achthonderd en vijftien jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:11 Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd en vijf jaren; en hij stierf.

5:12 En Kenan leefde zeventig jaren, en hij gewon Mahalal-el.

5:13 En Kenan leefde, nadat hij Mahalal-el gewonnen had, achthonderd en veertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:14 Zo waren al de dagen van Kenan negenhonderd en tien jaren; en hij stierf.

5:15 En Mahalal-el leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Jered.

5:16 En Mahalal-el leefde, nadat hij Jered gewonnen had, achthonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:17 Zo waren al de dagen van Mahalal-el achthonderd vijf en negentig jaren; en hij stierf.

5:18 En Jered leefde honderd twee en zestig jaren, en hij gewon Henoch.

5:19 En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:20 Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd twee en zestig jaren; en hij stierf.

5:21 En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach.

5:22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.

5:24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.

5:25 En Methusalach leefde honderd zeven en tachtig jaren, en hij gewon Lamech.

5:26 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, zevenhonderd twee en tachtig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:27 Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig jaren; en hij stierf.

5:28 En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon.

5:29 En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!

5:30 En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:31 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf.

5:32 En Noach was vijfhonderd jaren oud; en Noach gewon Sem, Cham en Jafeth.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase