HOME | TELL A FRIEND | WHAT'S NEW | DOWNLOAD | MAILING LIST | FAQ | ADD URL | ADD ON
 
BibleDatabase

BibleDatabase - FREE Bibles

BibleDatabase

Hollands Statenvertaling

 

Job 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

26:1 Maar Job antwoordde en zeide:

26:2 Hoe hebt gij geholpen dien, die zonder kracht is, en behouden den arm, die zonder sterkte is?

26:3 Hoe hebt gij hem geraden, die geen wijsheid heeft, en de zaak, alzo zij is, ten volle bekend gemaakt?

26:4 Aan wien hebt gij die woorden verhaald? En wiens geest is van u uitgegaan?

26:5 De doden zullen geboren worden van onder de wateren, en hun inwoners.

26:6 De hel is naakt voor Hem, en geen deksel is er voor het verderf.

26:7 Hij breidt het noorden uit over het woeste; Hij hangt de aarde aan een niet.

26:8 Hij bindt de wateren in Zijn wolken; nochtans scheurt de wolk daaronder niet.

26:9 Hij houdt het vlakke Zijns troons vast; Hij spreidt Zijn wolk daarover.

26:10 Hij heeft een gezet perk over het vlakke der wateren rondom afgetekend, tot aan de voleinding toe des lichts met de duisternis.

26:11 De pilaren des hemels sidderen, en ontzetten zich voor Zijn schelden.

26:12 Door Zijn kracht klieft Hij de zee, en door Zijn verstand verslaat Hij haar verheffing.

26:13 Door Zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd; Zijn hand heeft de langwemelende slang geschapen.

26:14 Ziet, dit zijn maar uiterste einden Zijner wegen; en wat een klein stukje der zaak hebben wij van Hem gehoord? Wie zou dan den donder Zijner mogendheden verstaan?

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase