HOME | TELL A FRIEND | WHAT'S NEW | DOWNLOAD | MAILING LIST | FAQ | ADD URL | ADD ON
 
BibleDatabase

BibleDatabase - FREE Bibles

BibleDatabase

Hollands Statenvertaling

 

Job 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

28:1 Gewisselijk, er is voor het zilver een uitgang, en een plaats voor het goud, dat zij smelten.

28:2 Het ijzer wordt uit stof genomen, en uit steen wordt koper gegoten.

28:3 Het einde, dat God gesteld heeft voor de duisternis, en al het uiterste onderzoekt hij; het gesteente der donkerheid en der schaduw des doods.

28:4 Breekt er een beek door, bij dengene, die daar woont, de wateren vergeten zijnde van den voet, worden van den mens uitgeput, en gaan weg.

28:5 Uit de aarde komt het brood voort, en onder zich wordt zij veranderd, alsof zij vuur ware.

28:6 Haar stenen zijn de plaats van den saffier, en zij heeft stofjes van goud.

28:7 De roofvogel heeft het pad niet gekend, en het oog der kraai heeft het niet gezien.

28:8 De jonge hoogmoedige dieren hebben het niet betreden, de felle leeuw is daarover niet heengegaan.

28:9 Hij legt zijn hand aan de keiachtige rots, hij keert de bergen van den wortel om.

28:10 In de rotsstenen houwt hij stromen uit, en zijn oog ziet al het kostelijke.

28:11 Hij bindt de rivier toe, dat niet een traan uitkomt, en het verborgene brengt hij uit in het licht.

28:12 Maar de wijsheid, van waar zal zij gevonden worden? En waar is de plaats des verstands?

28:13 De mens weet haar waarde niet, en zij wordt niet gevonden in het land der levenden.

28:14 De afgrond zegt: Zij is in mij niet; en de zee zegt: Zij is niet bij mij.

28:15 Het gesloten goud kan voor haar niet gegeven worden, en met zilver kan haar prijs niet worden opgewogen.

28:16 Zij kan niet geschat worden tegen fijn goud van Ofir, tegen den kostelijken Schoham, en den Saffier.

28:17 Men kan het goud of het kristal haar niet gelijk waarderen; ook is zij niet te verwisselen voor een kleinood van dicht goud.

28:18 De Ramoth en Gabisch zal niet gedacht worden; want de trek der wijsheid is meerder dan der Robijnen.

28:19 Men kan de Topaas van Morenland haar niet gelijk waarderen; en bij het fijn louter goud kan zij niet geschat worden.

28:20 Die wijsheid dan, van waar komt zij, en waar is de plaats des verstands?

28:21 Want zij is verholen voor de ogen aller levenden, en voor het gevogelte des hemels is zij verborgen.

28:22 Het verderf en de dood zeggen: Haar gerucht hebben wij met onze oren gehoord.

28:23 God verstaat haar weg, en Hij weet haar plaats.

28:24 Want Hij schouwt tot aan de einden der aarde, Hij ziet onder al de hemelen.

28:25 Als Hij den wind het gewicht maakte, en de wateren opwoog in mate;

28:26 Als Hij den regen een gezette orde maakte, en een weg voor het weerlicht der donderen;

28:27 Toen zag Hij haar, en vertelde ze; Hij schikte ze, en ook doorzocht Hij ze.

28:28 Maar tot den mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des HEEREN is de wijsheid, en van het kwade te wijken is het verstand.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase