HOME | TELL A FRIEND | WHAT'S NEW | DOWNLOAD | MAILING LIST | FAQ | ADD URL | ADD ON
 
BibleDatabase

BibleDatabase - FREE Bibles

BibleDatabase

Hollands Statenvertaling

 

Psalmen 103

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

103:1 Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.

103:2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;

103:3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;

103:4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden;

103:5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends.

103:6 De HEERE doet gerechtigheid en gerichten al dengenen, die onderdrukt worden.

103:7 Hij heeft Mozes Zijn wegen bekend gemaakt, den kinderen Israels Zijn daden.

103:8 Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

103:9 Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden.

103:10 Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

103:11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen.

103:12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.

103:13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen.

103:14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.

103:15 De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.

103:16 Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.

103:17 Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen;

103:18 Aan degenen, die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, om die te doen.

103:19 De HEERE heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles.

103:20 Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords.

103:21 Looft den HEERE, al Zijn heirscharen! gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen doet!

103:22 Looft den HEERE, al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE, mijn ziel!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase