HOME | TELL A FRIEND | WHAT'S NEW | DOWNLOAD | MAILING LIST | FAQ | ADD URL | ADD ON
 
BibleDatabase

BibleDatabase - FREE Bibles

BibleDatabase

Hollands Statenvertaling

 

Psalmen 147

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

147:1 Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.

147:2 De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen.

147:3 Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.

147:4 Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.

147:5 Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.

147:6 De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe.

147:7 Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.

147:8 Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten;

147:9 Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.

147:10 Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.

147:11 De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.

147:12 O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God.

147:13 Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.

147:14 Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.

147:15 Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel.

147:16 Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as.

147:17 Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude?

147:18 Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.

147:19 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten.

147:20 Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase