HOME | TELL A FRIEND | WHAT'S NEW | DOWNLOAD | MAILING LIST | FAQ | ADD URL | ADD ON
 
BibleDatabase

BibleDatabase - FREE Bibles

BibleDatabase

Hollands Statenvertaling

 

Psalmen 148

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

148:1 Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!

148:2 Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen!

148:3 Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij lichtende sterren!

148:4 Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt!

148:5 Dat zij den Naam des HEEREN loven; want als Hij het beval, zo werden zij geschapen.

148:6 En Hij heeft ze bevestigd voor altoos in eeuwigheid; Hij heeft hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.

148:7 Looft den HEERE, van de aarde; gij walvissen en alle afgronden!

148:8 Vuur en hagel, sneeuw en damp; gij stormwind, die Zijn woord doet!

148:9 Gij bergen en alle heuvelen; vruchtbomen en alle cederbomen!

148:10 Het wild gedierte en alle vee; kruipend gedierte en gevleugeld gevogelte!

148:11 Gij koningen der aarde, en alle volken, gij vorsten, en alle rechters der aarde!

148:12 Jongelingen en ook maagden; gij ouden met de jongen!

148:13 Dat zij den Naam des HEEREN loven; want Zijn Naam alleen is hoog verheven; Zijn majesteit is over de aarde en den hemel.

148:14 En Hij heeft den hoorn Zijns volks verhoogd, den roem al Zijner gunstgenoten, der kinderen Israels, des volks, dat nabij Hem is. Hallelujah!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase